ترجمه Hip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لي‌ لي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سهو كردن‌.

Hip به چه معناست و Hip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hip

لي‌ لي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لي‌ لي‌ كردن‌, ترجمه لي‌ لي‌ كردن‌, کلمات شبیه لي‌ لي‌ كردن‌ , سهو كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها