ترجمه Hobble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شليدن‌ , در فارسی : لنگ‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌ , به فارسی : دست‌ وپاي‌ كسي‌

Hobble به چه معناست و Hobble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hobble

لنگيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لنگيدن‌, ترجمه لنگيدن‌, کلمات شبیه لنگيدن‌ , شليدن‌ به لاتین , لنگ‌ لنگان‌ راه‌ رفتن‌ به لاتین , دست‌ وپاي‌ كسي‌ خارجی
دانلود فایل ها