ترجمه Hobbyhorse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسب‌ چوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كار تفريحي‌ , در فارسی : سرگرمي‌ , به فارسی : لوده‌ , سایر ترجمه ها : مسخره‌.

Hobbyhorse به چه معناست و Hobbyhorse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hobbyhorse

اسب‌ چوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسب‌ چوبي‌, ترجمه اسب‌ چوبي‌, کلمات شبیه اسب‌ چوبي‌ , كار تفريحي‌ به لاتین , سرگرمي‌ به لاتین , لوده‌ خارجی , مسخره‌. در زبان
دانلود فایل ها