ترجمه Hobnail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گل‌ ميخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميخ‌ سرپهن‌ , در فارسی : دهاتي‌ , به فارسی : روستايي‌.

Hobnail به چه معناست و Hobnail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hobnail

گل‌ ميخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گل‌ ميخ‌, ترجمه گل‌ ميخ‌, کلمات شبیه گل‌ ميخ‌ , ميخ‌ سرپهن‌ به لاتین , دهاتي‌ به لاتین , روستايي‌. خارجی
دانلود فایل ها