ترجمه Hocus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوشابه‌ دارو زده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ك‌.- م‌.م‌.) فريب‌ , در فارسی : حقه‌ , به فارسی : فريب‌ دهنده‌

Hocus به چه معناست و Hocus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hocus

نوشابه‌ دارو زده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوشابه‌ دارو زده‌, ترجمه نوشابه‌ دارو زده‌, کلمات شبیه نوشابه‌ دارو زده‌ , (ك‌.- م‌.م‌.) فريب‌ به لاتین , حقه‌ به لاتین , فريب‌ دهنده‌ خارجی
دانلود فایل ها