ترجمه Hocus Pocus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تردستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حقه‌ بازي‌ , در فارسی : ورود حقه‌ بازي‌ , به فارسی : چيزبي‌ معني‌ , سایر ترجمه ها : مهمل‌

Hocus Pocus به چه معناست و Hocus Pocus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hocus Pocus

تردستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تردستي‌, ترجمه تردستي‌, کلمات شبیه تردستي‌ , حقه‌ بازي‌ به لاتین , ورود حقه‌ بازي‌ به لاتین , چيزبي‌ معني‌ خارجی , مهمل‌ در زبان
دانلود فایل ها