ترجمه Hodgepodge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيز درهم‌ وبرهم‌.

Hodgepodge به چه معناست و Hodgepodge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hodgepodge

خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌, ترجمه خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌, کلمات شبیه خوراك‌ همه‌ چيز درهم‌ , چيز درهم‌ وبرهم‌. به لاتین
دانلود فایل ها