ترجمه Hog Tie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از كار افتادن‌.

Hog Tie به چه معناست و Hog Tie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hog Tie

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , از كار افتادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها