ترجمه Hog Tie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاجز ودرمانده‌

Hog Tie به چه معناست و Hog Tie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hog Tie

(امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌, ترجمه (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌, کلمات شبیه (امر.) چهاردست‌ وپا رامحكم‌ بستن‌ , عاجز ودرمانده‌ به لاتین
دانلود فایل ها