ترجمه Hogfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكنوع‌ عقرب‌ ماهي‌.

Hogfish به چه معناست و Hogfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hogfish

(ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) گراز دريايي‌ , يكنوع‌ عقرب‌ ماهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها