ترجمه Hoi Polloi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توده‌ مردم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدحام‌.

Hoi Polloi به چه معناست و Hoi Polloi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoi Polloi

توده‌ مردم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توده‌ مردم‌, ترجمه توده‌ مردم‌, کلمات شبیه توده‌ مردم‌ , ازدحام‌. به لاتین
دانلود فایل ها