ترجمه Hold Back در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گير , در فارسی : بند , به فارسی : وقفه‌ , سایر ترجمه ها : توقف‌ مانع‌ شدن‌ , اشغال‌ كننده‌.

Hold Back به چه معناست و Hold Back یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hold Back

مانع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مانع‌, ترجمه مانع‌, کلمات شبیه مانع‌ , گير به لاتین , بند به لاتین , وقفه‌ خارجی , توقف‌ در زبان , مانع‌ شدن‌انگلیسی , اشغال‌ كننده‌.
دانلود فایل ها