ترجمه Hold Over در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادامه‌ دادن‌ , در فارسی : باقي‌ ماندن‌

Hold Over به چه معناست و Hold Over یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hold Over

به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌, ترجمه به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌, کلمات شبیه به‌ تصرف‌ ملك‌ ادامه‌ دادن‌ , ادامه‌ دادن‌ به لاتین , باقي‌ ماندن‌ به لاتین
دانلود فایل ها