ترجمه Hold Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ شدن‌ , در فارسی : قفه‌ , به فارسی : توقيف‌.

Hold Up به چه معناست و Hold Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hold Up

با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌, ترجمه با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌, کلمات شبیه با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ , مانع‌ شدن‌ به لاتین , قفه‌ به لاتین , توقيف‌. خارجی
دانلود فایل ها