خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25708 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25708','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25708 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hold Up به فارسی

ترجمه Hold Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ شدن‌ , در فارسی : قفه‌ , به فارسی : توقيف‌.

Hold Up به چه معناست و Hold Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hold Up

با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌, ترجمه با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌, کلمات شبیه با اسلحه‌ سرقت‌ كردن‌ , مانع‌ شدن‌ به لاتین , قفه‌ به لاتین , توقيف‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: