ترجمه Holdall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جعبه‌ هزار پيشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جعبه‌ اسباب‌ هاي‌ مختلف‌.

Holdall به چه معناست و Holdall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holdall

جعبه‌ هزار پيشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جعبه‌ هزار پيشه‌, ترجمه جعبه‌ هزار پيشه‌, کلمات شبیه جعبه‌ هزار پيشه‌ , جعبه‌ اسباب‌ هاي‌ مختلف‌. به لاتین
دانلود فایل ها