ترجمه Holding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دارايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مايملك‌ , در فارسی : ملك‌ متصرفي‌ , به فارسی : موجودي‌.

Holding به چه معناست و Holding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holding

دارايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دارايي‌, ترجمه دارايي‌, کلمات شبیه دارايي‌ , مايملك‌ به لاتین , ملك‌ متصرفي‌ به لاتین , موجودي‌. خارجی
دانلود فایل ها