ترجمه Holloo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافرياد تشريق‌ كردن‌. می باشد

Holloo به چه معناست و Holloo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holloo

بافرياد تشريق‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بافرياد تشريق‌ كردن‌., ترجمه بافرياد تشريق‌ كردن‌., کلمات شبیه بافرياد تشريق‌ كردن‌.
دانلود فایل ها