ترجمه Holm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا. می باشد

Holm به چه معناست و Holm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holm

يا. به خارجی , ریشه انگلیسی يا., ترجمه يا., کلمات شبیه يا.
دانلود فایل ها