ترجمه Holozoic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيگانه‌ خوار. می باشد

Holozoic به چه معناست و Holozoic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holozoic

بيگانه‌ خوار. به خارجی , ریشه انگلیسی بيگانه‌ خوار., ترجمه بيگانه‌ خوار., کلمات شبیه بيگانه‌ خوار.
دانلود فایل ها