ترجمه Holster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلد , در فارسی : در جلد چرمي‌ قرار

Holster به چه معناست و Holster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holster

جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌, ترجمه جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌, کلمات شبیه جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ , جلد به لاتین , در جلد چرمي‌ قرار به لاتین
دانلود فایل ها