ترجمه Holy Day در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعط‌يل‌ مذهبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درجمع‌) ايام‌ متبركه‌.

Holy Day به چه معناست و Holy Day یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holy Day

تعط‌يل‌ مذهبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعط‌يل‌ مذهبي‌, ترجمه تعط‌يل‌ مذهبي‌, کلمات شبیه تعط‌يل‌ مذهبي‌ , (درجمع‌) ايام‌ متبركه‌. به لاتین
دانلود فایل ها