ترجمه Home Rule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حكومت‌ ملي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حكومت‌ داخلي‌.

Home Rule به چه معناست و Home Rule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Home Rule

حكومت‌ ملي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حكومت‌ ملي‌, ترجمه حكومت‌ ملي‌, کلمات شبیه حكومت‌ ملي‌ , حكومت‌ داخلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها