ترجمه Homebody در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌. می باشد

Homebody به چه معناست و Homebody یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homebody

ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌., ترجمه ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌., کلمات شبیه ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌.
دانلود فایل ها