ترجمه Homecoming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورود بخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عازم‌ ميهن‌ , در فارسی : مراجعت‌ به‌ وط‌ن‌ يامحل‌ تحصيل‌.

Homecoming به چه معناست و Homecoming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homecoming

ورود بخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورود بخانه‌, ترجمه ورود بخانه‌, کلمات شبیه ورود بخانه‌ , عازم‌ ميهن‌ به لاتین , مراجعت‌ به‌ وط‌ن‌ يامحل‌ تحصيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها