ترجمه Homeliness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زشتي‌. می باشد

Homeliness به چه معناست و Homeliness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homeliness

زشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زشتي‌., ترجمه زشتي‌., کلمات شبیه زشتي‌.
دانلود فایل ها