ترجمه Homestretch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ اخر مسابقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسير انتهايي‌ مسابقه‌ , در فارسی : دور اخر.

Homestretch به چه معناست و Homestretch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homestretch

قسمت‌ اخر مسابقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ اخر مسابقه‌, ترجمه قسمت‌ اخر مسابقه‌, کلمات شبیه قسمت‌ اخر مسابقه‌ , مسير انتهايي‌ مسابقه‌ به لاتین , دور اخر. به لاتین
دانلود فایل ها