ترجمه Homing Pigeon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كبوتر خانگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كبوتر جلد.

Homing Pigeon به چه معناست و Homing Pigeon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homing Pigeon

كبوتر خانگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كبوتر خانگي‌, ترجمه كبوتر خانگي‌, کلمات شبیه كبوتر خانگي‌ , كبوتر جلد. به لاتین
دانلود فایل ها