ترجمه Homo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشمار ميروند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ , در فارسی : انسان‌.

Homo به چه معناست و Homo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homo

بشمار ميروند به خارجی , ریشه انگلیسی بشمار ميروند, ترجمه بشمار ميروند, کلمات شبیه بشمار ميروند , ادم‌ به لاتین , انسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها