ترجمه Homochromatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همرنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ رنگ‌ هاي‌ مشابه‌ , در فارسی : يكرنگ‌.

Homochromatic به چه معناست و Homochromatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homochromatic

همرنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همرنگ‌, ترجمه همرنگ‌, کلمات شبیه همرنگ‌ , داراي‌ رنگ‌ هاي‌ مشابه‌ به لاتین , يكرنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها