ترجمه Homogeneity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ جنسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكجوري‌.

Homogeneity به چه معناست و Homogeneity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homogeneity

هم‌ جنسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ جنسي‌, ترجمه هم‌ جنسي‌, کلمات شبیه هم‌ جنسي‌ , يكجوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها