ترجمه Homologous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متشابه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همسان‌.

Homologous به چه معناست و Homologous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homologous

متشابه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متشابه‌, ترجمه متشابه‌, کلمات شبیه متشابه‌ , همسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها