ترجمه Homonymous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همنام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ دوياچند معني‌ مختلف‌ , در فارسی : هم‌ صدا.

Homonymous به چه معناست و Homonymous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homonymous

همنام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همنام‌, ترجمه همنام‌, کلمات شبیه همنام‌ , داراي‌ دوياچند معني‌ مختلف‌ به لاتین , هم‌ صدا. به لاتین
دانلود فایل ها