ترجمه Homophonic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) هم‌ دانگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ اهنگ‌ , در فارسی : هم‌ صدا , به فارسی : هم‌ نوا.

Homophonic به چه معناست و Homophonic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homophonic

(مو.) هم‌ دانگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) هم‌ دانگ‌, ترجمه (مو.) هم‌ دانگ‌, کلمات شبیه (مو.) هم‌ دانگ‌ , هم‌ اهنگ‌ به لاتین , هم‌ صدا به لاتین , هم‌ نوا. خارجی




دانلود فایل ها