ترجمه Homopteran در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ بال‌.

Homopteran به چه معناست و Homopteran یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homopteran

(ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ , هم‌ بال‌. به لاتین
دانلود فایل ها