خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25867 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25867','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25867 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Homopteran به فارسی

ترجمه Homopteran در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ بال‌.

Homopteran به چه معناست و Homopteran یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homopteran

(ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) حشرات‌ نيم‌ بال‌ , هم‌ بال‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: