ترجمه Homozygote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحيح‌ النسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واجد صفات‌ پدر ومادر.

Homozygote به چه معناست و Homozygote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homozygote

صحيح‌ النسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صحيح‌ النسب‌, ترجمه صحيح‌ النسب‌, کلمات شبیه صحيح‌ النسب‌ , واجد صفات‌ پدر ومادر. به لاتین
دانلود فایل ها