ترجمه Honeymoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماه‌عسل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماه‌ عسل‌ رفتن‌.

Honeymoon به چه معناست و Honeymoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honeymoon

ماه‌عسل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماه‌عسل‌, ترجمه ماه‌عسل‌, کلمات شبیه ماه‌عسل‌ , ماه‌ عسل‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها