ترجمه Honk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ وامثال‌ ان‌. می باشد

Honk به چه معناست و Honk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honk

ماشين‌ وامثال‌ ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ وامثال‌ ان‌., ترجمه ماشين‌ وامثال‌ ان‌., کلمات شبیه ماشين‌ وامثال‌ ان‌.
دانلود فایل ها