ترجمه Honorarium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌ الوكاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ يا مزد اموزگار.

Honorarium به چه معناست و Honorarium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honorarium

حق‌ الوكاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌ الوكاله‌, ترجمه حق‌ الوكاله‌, کلمات شبیه حق‌ الوكاله‌ , حق‌ يا مزد اموزگار. به لاتین
دانلود فایل ها