ترجمه Hoodlum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوط‌ي‌ محله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوباش‌.

Hoodlum به چه معناست و Hoodlum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoodlum

لوط‌ي‌ محله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوط‌ي‌ محله‌, ترجمه لوط‌ي‌ محله‌, کلمات شبیه لوط‌ي‌ محله‌ , اوباش‌. به لاتین
دانلود فایل ها