ترجمه Hoodwink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشم‌ بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريب‌ دادن‌ , در فارسی : اغفال‌ كردن‌.

Hoodwink به چه معناست و Hoodwink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoodwink

چشم‌ بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چشم‌ بندي‌ كردن‌, ترجمه چشم‌ بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه چشم‌ بندي‌ كردن‌ , فريب‌ دادن‌ به لاتین , اغفال‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها