ترجمه Hook Bill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منقار نوك‌ برگشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منقار عقابي‌.

Hook Bill به چه معناست و Hook Bill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hook Bill

منقار نوك‌ برگشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منقار نوك‌ برگشته‌, ترجمه منقار نوك‌ برگشته‌, کلمات شبیه منقار نوك‌ برگشته‌ , منقار عقابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها