ترجمه Hookup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راديوبراي‌انتقال‌ انها) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارتباط‌.

Hookup به چه معناست و Hookup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hookup

راديوبراي‌انتقال‌ انها) به خارجی , ریشه انگلیسی راديوبراي‌انتقال‌ انها), ترجمه راديوبراي‌انتقال‌ انها), کلمات شبیه راديوبراي‌انتقال‌ انها) , ارتباط‌. به لاتین
دانلود فایل ها