ترجمه Hookworm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ كرم‌ روده‌.

Hookworm به چه معناست و Hookworm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hookworm

(ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار, ترجمه (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كرم‌ قلاب‌ دار , نوعي‌ كرم‌ روده‌. به لاتین
دانلود فایل ها