ترجمه Hoopskirt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دامن‌ ژوپن‌.

Hoopskirt به چه معناست و Hoopskirt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoopskirt

دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها به خارجی , ریشه انگلیسی دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها, ترجمه دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها, کلمات شبیه دامن‌ وپيراهن‌ فنري‌ زنها , دامن‌ ژوپن‌. به لاتین
دانلود فایل ها