خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25936 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25936','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25936 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hoot به فارسی

ترجمه Hoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوق‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ جغد , در فارسی : (.jretni):(اسكاتلند وشمال‌

Hoot به چه معناست و Hoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoot

بوق‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بوق‌ زدن‌, ترجمه بوق‌ زدن‌, کلمات شبیه بوق‌ زدن‌ , صداي‌ جغد به لاتین , (.jretni):(اسكاتلند وشمال‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: