ترجمه Hoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv.tv.n): دادزدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرياد زدن‌ , در فارسی : جيغ‌ كشيدن‌ , به فارسی : هو كردن‌

Hoot به چه معناست و Hoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoot

(.iv.tv.n): دادزدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv.tv.n): دادزدن‌, ترجمه (.iv.tv.n): دادزدن‌, کلمات شبیه (.iv.tv.n): دادزدن‌ , فرياد زدن‌ به لاتین , جيغ‌ كشيدن‌ به لاتین , هو كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها