ترجمه Hop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رازك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درجمع‌) ميوه‌ رازك‌ رازك‌ زدن‌ به‌ , در فارسی : رازك‌ بار

Hop به چه معناست و Hop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hop

رازك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رازك‌, ترجمه رازك‌, کلمات شبیه رازك‌ , (درجمع‌) ميوه‌ رازك‌ رازك‌ زدن‌ به‌ به لاتین , رازك‌ بار به لاتین
دانلود فایل ها