ترجمه Hoplite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌. می باشد

Hoplite به چه معناست و Hoplite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hoplite

سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌., ترجمه سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌., کلمات شبیه سرباز پياده‌ مسلح‌ يونان‌ قديم‌.
دانلود فایل ها