ترجمه Hopscotch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ اكرودوكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازي‌ لي‌ لي‌.

Hopscotch به چه معناست و Hopscotch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hopscotch

بازي‌ اكرودوكر به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ اكرودوكر, ترجمه بازي‌ اكرودوكر, کلمات شبیه بازي‌ اكرودوكر , بازي‌ لي‌ لي‌. به لاتین
دانلود فایل ها