ترجمه Horizontal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترازي‌ , در فارسی : سط‌ح‌ افقي‌.

Horizontal به چه معناست و Horizontal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horizontal

افقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افقي‌, ترجمه افقي‌, کلمات شبیه افقي‌ , ترازي‌ به لاتین , سط‌ح‌ افقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها